Zagrożenia w sieci – spotkanie

W grudniu odbyły się spotkania na temat zagrożeń jakie możemy spotkać w sieci.

Zagadnienia związane z hejtem, kradzieżą tożsamości i innymi zagrożeniami w sieci nie są obce naszym słuchaczom. Natomiast dużym dla nich problemem jest określenie metod obrony przed tymi zagrożeniami. Wszyscy zgadzaliśmy się z jednym; lepiej zapobiegać, niż później naprawiać szkody, tym bardziej, że to czasami jest niemożliwe…

  • jak chronić swoją tożsamość w sieci…
  • Jak dbać o swoje loginy i hasła…
  • Jak zabezpieczać swój sprzęt komputerowy…

Po spotkaniu obiecaliśmy sobie, że do tych problemów jeszcze wrócimy…

A Wy?

Jakie mielibyście rady dla innych dotyczące ochrony przed niebezpieczeństwami w sieci?