Dlaczego warto wybrać naukę w zawodzie technik informatyk?

Informatyka jest jedną z dziedzin, które w ostatnich czasach bardzo dynamicznie się rozwijają. Specjaliści w tym zawodzie są bardzo poszukiwani na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą, ponieważ w związku z coraz większą informatyzacją techniki komputerowe są wykorzystywane w firmach z prawie każdej branży. Dlatego warto kształcić się i uzupełniać wiedzę związaną z tą dziedziną.

W naszym Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 można podjąć naukę w dwuletniej szkole policealnej i po jej ukończeniu zdobyć tytuł technika informatyka. Absolwent tego kierunku posiada m.in. umiejętności projektowania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania nimi, jest w stanie projektować bazy danych i również nimi administrować oraz potrafi tworzyć strony internetowe, a także innego rodzaju aplikacje. Na zajęcia do szkoły policealnej może zapisać się każdy, kto ukończył szkołę średnią, matura w tym przypadku nie jest wymagana.

Ukończenie szkoły policealnej o specjalności technik informatyk pozwala na zdobycie praktycznej i teoretycznej wiedzy, którą można rozszerzać na kolejnych szczeblach edukacji albo od razu wykorzystywać w pracy. Dyplom ten jest też dobrym wstępem do studiów informatycznych, ponieważ pozwala na wcześniejsze zapoznanie się z tą dziedziną i zdobycie pewnej wiedzy, co ułatwi późniejsze studiowanie.

Zachęcamy do podjęcia nauki na kierunku technik informatyk w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie! Jest to szkoła publiczna, w której zajęcia odbywają się w trybie weekendowym i są bezpłatne.