Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

Menu nawigacyjne:


Dane ogólne

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1
ul. Noakowskiego 6
00-666 Warszawa
tel. (0 22) 825 69 15, (0 22) 825 69 29
fax (0 22) 825 69 15 w. 124
sekretariat@cku1.edu.pl
www.cku1.edu.pl
REGON:
000746254
NIP:
526-00-13-120

Oferta edukacyjna

1. LIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum, szkoły podstawowej, ZSZ – cykl 3 letni

2. Szkoła Policealna Nr 3 dla Dorosłych (zawody: technik administracji, technik informatyk) – cykl 2 letni

 

Osoba odpowiedzialna za tę podstronę: Ewa Ałasa


Wizyt od 01/09/2005: