Podziękowania

Droczy Słuchacze i Nauczyciele! Dziękujemy Wam bardzo za włączenie się w akcję na rzecz Stowarzyszenia Wspólnoty „Chleb Życia”, która prowadzi Schronisko dla Kobiet „EMAUS”. Szkolny Wolontariat zebrał mnóstwo ciepłej odzieży, która z pewnością będzie przydatna w nadchodzące chłodne dni. Zebrane dary zostały przekazane przez panią Iwonę Lublińską i panią Iwonę Małkowską 28 listopada na ręce pani Kierownik Schroniska. Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie i otwartość na drugiego człowieka i przekazujemy podziękowanie, które otrzymaliśmy od mieszkanek i personelu Schroniska.

Ty decydujesz czy zachorujesz !

29 października 2019 odbyła się w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 pierwsza -z kilku planowanych na ten rok szkolny akcja profilaktyczna pod Hasłem: Ty decydujesz czy zachorujesz! Prelekcja i przeprowadzone badania były związane z profilaktyką nowotworową. Pan Janusz Świeczkowski- student 4 roku Wydziału Lekarskiego UM w Warszawie wygłosił wykład dla słuchaczy klas 3 stacjonarnych poświęcony diagnostyce i badaniom przesiewowym ważnym w profilaktyce onkologicznej. Słuchacze oraz pracownicy szkoły mieli możliwość wykonania bezpłatnych badań min. testów na obecność przeciwciał HCV, spirometrię, określić poziom glukozy w krwi oraz zbadać ciśnienie tętnicze. Ciekawym elementem akcji była analiza fantomów piersi i jąder w kontekście wykrywania zmian nowotworowych.

 

I miejsce na IV Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta

Już po raz czwarty XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie zaprosiło uczniów szkół województwa mazowieckiego do uczestnictwa w IV Festiwalu Twórczości Zbigniewa Herberta. Konkurs odbył się w kategoriach: recytacja, praca plastyczna, praca fotograficzna. Celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie poezji Zbigniewa Herberta oraz rozwijanie wyobraźni poprzez łączenie sztuki, słowa i obrazu. Festiwal jest okazją do poznawania utworów związanych z biografią, światopoglądem poety, miejscami, które kochał, i za którymi tęsknił.

W dniu 24.10.2019 r. odbyło się posiedzenie jury konkursowego w kategorii praca plastyczna  i fotograficzna inspirowana wybranym wierszem Zbigniewa Herberta. Jury w składzie: przewodnicząca:  p. Katarzyna Jasińska (doradca metodyczny w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – edukacja plastyczna) p. Beata Zuziak (doradca metodyczny ds. edukacji kulturalnej w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń) członkowie: p. Nina Mędykowska, , p. Iwona Tkacz   ( nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze XCIX LO) oceniło zgłoszone prace i przyznało nagrody.

Naszemu słuchaczowi – Damianowi Kujawie za pracę inspirowaną wierszem ” Potęga smaku” przyznano I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych. 

Wręczenie nagród odbyło się 5 listopada podczas uroczystej gali w Teatrze Stara Prochownia.

„To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości.” – konkurs literacki

Jesień to pora refleksji…biorąc pod uwagę ten fakt, zapraszamy do udziału w konkursie literackim zatytułowanym:

„TO, CO WAŻNE. MÓJ GŁOS W SPRAWIE WARTOŚCI.”

Kierując zaproszenie do udziału w konkursie, oczekujemy od słuchaczy własnych refleksji o tym, co w życiu każdego człowieka istotne, wartościowe; o trudnych wyborach, o zwycięstwach nad słabościami, o godności, pasji, marzeniach i szczęściu. Prace uczestników mogą mieć dowolną formę literacką, może to być esej, rozprawka, kartka z pamiętnika. Każda praca powinna być napisana na komputerze i  liczyć co najmniej 200 słów.

Termin składania prac konkursowych: 12.11.2019 r.

Prace składamy w sali nr 15, u p. Wioletty Jóźwiak.

 

Koordynatorki konkursu

Wioletta Jóźwiak i Daria Nowak

UWAGA KONKURS!

Zapraszamy Słuchaczy do udziału w konkursie pt. „Uzależnienia niszczą nasze marzenia”. Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać plakat, napisać wiersz, esej lub satyrę. Prace prosimy dostarczyć do dnia 08 listopada 2019 do pani Teresy Hołdakowskiej lub  biblioteki szkolnej. Najlepsze prace po rozstrzygnięciu konkursu zostaną nagrodzone.