Niepodległość, a co ja z tego mam ?!!! – konkurs literacki

Mamy upragnioną niepodległość, ale co ona dziś dla nas znaczy?….Zapraszamy do udziału w konkursie literackim na temat:  Niepodległość, a co ja z tego mam – w 100 słowach. Zasada jest tylko jedna – napisz historię, która nie może przekroczyć 100 słów !

Pamiętaj, że piękno opowieści tkwi w jej prostocie! Możesz napisać wiersz, opowiadanie, bajkę, list, fragment dziennika, pamiętnika, wspomnienie itp. Możesz w swojej pracy ustosunkować  się do pytań takich jak:

 • Czy moja niepodległość byłaby możliwa bez niepodległości państwowej?
  Czym jest niepodległość?
 • Co  daje mi niepodległość?
 • W czym przejawia się  postawa patriotyczna współczesnego patrioty?
 • Czy współcześnie łatwo być patriotą?

Najciekawsze prace wyłoni jury – członkowie  Zespołu Humanistycznego.

Autorzy i autorki trzech najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Zakończenia Roku Szkolnego dla klas 3.

Prace przyjmuje prof. Anna Horodelska w sali 20.

Termin składania prac upływa 2 kwietnia 2019 roku.

 

Terminy rozpoczęcia zajęć w semestrze wiosennym 2018/2019

Prosimy o zapoznanie się z terminami rozpoczęcia zajęć w semestrze wiosennym 2018/2019

ROZPOCZĘCIE SEMESTRU WIOSENNEGO DLA KLAS Z ZAJĘCIAMI WT-ŚR-CZW

12 LUTEGO 2019r. (WTOREK)

KLASY Z PROMOCJI PRZYCHODZĄ NA ZAJĘCIA WG PLANU dostępnego na stronie  www.cku1.edu.pl  od 11 LUTEGO 2019r.

LISTY SŁUCHACZY NOWO PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY BĘDĄ WYWIESZONE W DNIU ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ tj. 12 LUTEGO 2019r. od godz. 8.00

 

ROZPOCZĘCIE SEMESTRU WIOSENNEGO DLA KLAS ZAOCZNYCH

ZAJĘCIA OD 16 LUTEGO 2019R.:

 • SEMESTR V LO
 • SEMESTR VI LO
 • SEMESTR IV SZKOŁY POLICEALNEJ

 

ZAJĘCIA OD 23 LUTEGO 2019R.:

 • SEMESTR I LO
 • SEMESTR II LO
 • SEMESTR III LO
 • SEMESTR IV LO
 • SEMESTR II SZKOŁY POLICEALNEJ

 

ZAJĘCIA OD 19 LUTEGO 2019R.:

 • WSZYSTKIE KLASY POPOŁUDNIOWE

Egzamin zawodowy – sesja styczeń/luty 2019

Słuchacze oraz absolwenci naszej szkoły, którzy wyrażą chęć przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 
sesji styczeń/luty 2019 r. (zarówno po raz pierwszy jak i po raz kolejny) zobowiązani są złożyć deklaracje do dnia 9 WRZEŚNIA 2018r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się w
ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Terminy rozpoczęcia roku szkolnego

Prosimy o zapoznanie się z terminami rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Tryb stacjonarny – zajęcia wtorki, środy, czwartki

KLASY I: 

04.09.2018r. godz. 9.00

KLASY:  II

04.09.2018r. godz. 10.00

KLASY:   III

04.09.2018r. godz. 11.00

 

Tryb zaoczny – zajęcia wtorki, czwartki

11 WRZEŚNIA 2018R.

Tryb zaoczny – zajęcia sobota-niedziela

ZAJĘCIA OD 08 WRZEŚNIA 2018R.:

 • SEMESTR IV LO
 • SEMESTR V LO
 • SEMESTR VI LO

ZAJĘCIA OD 15 WRZEŚNIA 2018R.:

 • SEMESTR I LO
 • SEMESTR II LO
 • SEMESTR III LO

Szkoła Policealna

08 WRZEŚNIA 2018R.:

 • SEMESTR III Szkoły Policealnej

15 WRZEŚNIA 2018R.:

 • SEMESTR I Szkoły Policealnej