Egzamin zawodowy – sesja styczeń/luty 2019

Słuchacze oraz absolwenci naszej szkoły, którzy wyrażą chęć przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 
sesji styczeń/luty 2019 r. (zarówno po raz pierwszy jak i po raz kolejny) zobowiązani są złożyć deklaracje do dnia 9 WRZEŚNIA 2018r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się w
ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

Terminy rozpoczęcia roku szkolnego

Prosimy o zapoznanie się z terminami rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Tryb stacjonarny – zajęcia wtorki, środy, czwartki

KLASY I: 

04.09.2018r. godz. 9.00

KLASY:  II

04.09.2018r. godz. 10.00

KLASY:   III

04.09.2018r. godz. 11.00

 

Tryb zaoczny – zajęcia wtorki, czwartki

11 WRZEŚNIA 2018R.

Tryb zaoczny – zajęcia sobota-niedziela

ZAJĘCIA OD 08 WRZEŚNIA 2018R.:

  • SEMESTR IV LO
  • SEMESTR V LO
  • SEMESTR VI LO

ZAJĘCIA OD 15 WRZEŚNIA 2018R.:

  • SEMESTR I LO
  • SEMESTR II LO
  • SEMESTR III LO

Szkoła Policealna

08 WRZEŚNIA 2018R.:

  • SEMESTR III Szkoły Policealnej

15 WRZEŚNIA 2018R.:

  • SEMESTR I Szkoły Policealnej

Spotkanie informacyjne dla kandydatów

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do CKU Nr 1 (rekrutacja do liceum i szkoły policealnej na rok szkolny2018/2019) 26 czerwca o godz 16.00.

Podczas spotkania będziecie Państwo mogli:

• obejrzeć prezentację multimedialną o szkole
• zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki – tryb nauki, dni i godziny zajęć
w szkole stacjonarnej i zaocznej.
• porozmawiać z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i z nauczycielami zespołu wspomaganie pedagogicznego (psycholog, pedagog i doradca zawodowy).
• dowiedzieć się o naszych osiągnięciach szkolnych i poza szkolnych
• zwiedzić klasopracownie, bibliotekę, pracownię informatyczną i do nauki języków i obcych
• otrzymać materiały reklamowe związane ze szkołą.