Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Informacja dotycząca obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia w celu przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej sierpień 2022 r.

Abiturienci, którzy nie zaliczyli jednego egzaminu maturalnego w sesji głównej maj 2022 r.

i byli obecni na wszystkich obowiązkowych egzaminach pisemnych oraz co najmniej jednym

egzaminie dodatkowym na poziomie rozszerzonym, składają pisemne oświadczenie o

przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym sierpień 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

(druk oświadczenia podpisujemy własnoręcznie długopisem – podpis czytelny).

Złożenie wyżej wymienionego oświadczenia jest niezbędne w celu przystąpienia do egzaminu

maturalnego w terminie poprawkowym. Wypełnione oświadczenie należy złożyć osobiście w szkole –

sekretariat nr 5. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość złożenia oświadczenia drogą mailową

(skan dokumentu) po uprzednim poinformowaniu szkoły o konieczności złożenia ww. oświadczenia

w takiej formie.

Druk oświadczenia jest dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania poniżej.

Logo aplikacji moodle Logo facebooka