OŚWIADCZENIE WOLI O PRZYSTĄPIENIU DO POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI SIERPIEŃ 2019 r.

ABITURIENCI KTÓRZY, NIE ZALICZYLI JEDNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

ZDAWANEGO JAKO OBOWIĄZKOWY I BYLI OBECNI NA WSZYSTKICH

EGZAMINACH MATURALNYCH W TYM RÓWNIEŻ BYLI OBECNI NA

EGZAMINIE DODATKOWYM (DOTYCZY NOWEJ FORMUŁY EGZAMINU)

SKŁADAJĄ OSOBIŚCIE  OŚWIADCZENIE WOLI O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU MATURALNEGO

W SESJI POPRAWKOWEJ SIERPIEŃ 2019 ROKU DO 11 LIPCA 2019 ROKU WŁĄCZNIE

W SEKRETARIACIE SZKOLNYM NR 5 (DRUK OŚWIADCZENIA WOLI DOSTĘPNY NA MIEJSCU W SEKRETARIACIE).

NIE ZŁOŻENIE WW. OŚWIADCZENIA WE WSKAZANYM TERMINIE BĘDZIE WIĄZAŁO SIĘ Z BRAKIEM

MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI SIERPIEŃ 2019 ROKU.

 

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI, ANEKSÓW DO ŚWIADECTW ORAZ WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z SESJI GŁÓWNEJ 2019 ROKU

DYREKTOR CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1 W WARSZAWIE

ZAPRASZA PO ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI I ANEKSÓW DO ŚWIADECTW 

ORAZ WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO ABITURIENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH

DO EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI GŁÓWNEJ 2019 ROKU

  • 4 LIPCA 2019 ROKU (CZWARTEK) W GODZINACH 13:00-17:00 SEKRETARIAT NR 5

W POZOSTAŁE DNI ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI, ANEKSY DO ŚWIADECTW ORAZ WYNIKI

EGZAMINU MATURALNEGO MOŻNA ODEBRAĆ W GODZINACH PRACY SEKRETARIATU  zobacz godziny pracy sekretariatu

DO DNIA 12 LIPCA 2019 ROKU WŁĄCZNIE I NASTĘPNIE PO PRZERWIE OD 19 SIERPNIA 2019 ROKU.

PRZED ODEBRANIEM ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZWROTU KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.


Informacja ze strony CKE o ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego 2019 r.


 

TERMINY POPRAWKOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH – SESJA SIERPIEŃ 2019 r.

TERMINY POPRAWKOWYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH – SESJA SIERPIEŃ 2019 ROKU

  • EGZAMINY PISEMNE 20 SIERPNIA 2019 ROKU GODZINA 9:00 

(PROSIMY ZGŁOSIĆ SIĘ NA EGZAMINY 30 MINUT PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM)

  • EGZAMIN USTNY JĘZYK ANGIELSKI 20 SIERPNIA 2019 ROKU OD GODZINY 10:00   
  • ( WEDŁUG INDYWIDUALNYCH GODZIN ROZPOCZĘCIA PRZESŁANYCH NA MAILE ZDAJĄCYCH)

(PROSIMY ZGŁOSIĆ SIĘ NA EGZAMINY 15 MINUT PRZED ICH ROZPOCZĘCIEM)