Wyróżnienia dla naszych słuchaczy !

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 otrzymali wyróżnienia w konkursie  „Wszyscy czytają Conrada”. Konkurs  zorganizował Dom Kultury „Kolorowa” z okazji ogłoszenia roku 2017 Rokiem Josepha Conrada Korzeniowskiego. Każdy z uczestników musiał wybrać z dowolnej powieści lub opowiadania pisarza fragment, którego interpretacja zajmowała do 5 minut. Oceniana była umiejętność wyboru zamkniętej całości narracyjnej, umiejętność przeczytania jej ze zrozumieniem oraz szczególnie umiejętność artystycznej interpretacji tekstu.

Wyróżnieni to:

  • KLAUDIA CZARNY
  • MARTA DĘBSKA
  • MAREK RĄPAŁA

Gratulujemy!