Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów dających tytuł zawodowy dla osób, które przystępowały do egzaminów w sesji styczeń/luty 2018 odbędzie się 23 MARCA 2018 r. od godz. 12.00.
Osoby, które nie odbiorą świadectw i dyplomów w wyznaczonym terminie , mogą je odebrać w każdy czwartek w godz. 14.00-17.00.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu w sesji styczeń/luty 2018r. deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach tj. do 30 MARCA 2018r.