Spotkanie informacyjne dla kandydatów do szkoły

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO Liceum Ogólnokształcącego lub Szkoły  Policealnej 30 SIERPNIA 2017 r. O GODZ. 16.30

Podczas spotkania będziecie Państwo mogli:

• obejrzeć prezentację multimedialną o szkole
• zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki – tryb nauki, dni i godziny zajęć w szkole stacjonarnej i zaocznej.
• porozmawiać z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych
i z nauczycielami zespołu wspomaganie pedagogicznego (psycholog, pedagog i doradca zawodowy).
• dowiedzieć o naszych osiągnięciach szkolnych i poza szkolnych
• zwiedzić klasopracownie, bibliotekę, pracownie do nauki języków obcych i informatyczną
• otrzymać materiały reklamowe związane ze szkołą.