Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie

W Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowanych pedagogów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w edukacji osób dorosłych.

Język polski

 • mgr Anna Horodelska
 • mgr Wioletta Jóźwiak
 • mgr Katarzyna Mikulska
 • mgr Daria Nowak
 • mgr Bożena Osipowicz
 • mgr Joanna Ryszewska-Drewniak

Język angielski

 • mgr Norbert Dzienisiuk
 • mgr Anna Mazurak
 • mgr Anetta Mazurek
 • mgr Barbara Owczarek
 • mgr Joanna Szczepańska
 • mgr Marzanna Stasiak
 • mgr Iwona Warczykowska
 • mgr Janusz Włoszczuk

Historia

 • mgr Anna Deniziak
 • mgr Mariola Kujawska-Kośmider
 • mgr Robert Laszczka
 • mgr Zbigniew Michalik

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Zbigniew Michalik
 • mgr Katarzyna Mikulska
 • mgr Iwona Małkowska

Matematyka

 • mgr Marek Ałasa
 • mgr Izabela Karpowicz
 • mgr Wl0dzimierz Małk0vski
 • mgr Joanna Słomska
 • mgr Ewa Wawrzeniecka

Fizyka

 • mgr Urszula Koprowska

Chemia

 • mgr Ewa Rataj-Omielczenko
 • mgr Joanna Słomska

Biologia

 • dr Teresa Hołdakowska
 • mgr Iwona Małkowska

Geografia

 • mgr Regina Kabala-Maziarz
 • mgr Lilianna Suchocka

Podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Julita Kowalik
 • mgr Iwona Małkowska

Technologia informacyjna

 • mgr Wl0dzimierz Małk0vski
 • mgr Agata Mąkosa

Przedmioty zawodowe

 • mgr Julita Kowalik
 • mgr Iwona Małkowska
 • mgr Wl0dzimierz Małk0vski
 • mgr Agata Mąkosa
 • mgr Ewa Ulman