Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

moloptivumopac.dll

KATALOG BIBLIOTEKI CKU NR1szukaj 

(tu możesz sprawdzić czy biblioteka ma potrzebną Ci książkę)

 

 

ADRES MAILOWY DO KONTAKTU Z BIBLIOTEKĄ:
biblioteka@cku1.edu.pl

 

MÓJ ULUBIONY AUTOR, MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA – prezentacje przygotowane przez słuchaczy

Wiedźmin

STANISŁAW GRZESIUK

Rafał Wojaczek

POTĘGA TERAŹNIEJSZOŚCI

Wisława Szymborska

 

KSIĄŻKI NA WAKACJE – PROPOZYCJE NASZYCH SŁUCHACZY


NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE:

 • mgr Regina Kabala-Maziarz
 • mgr Katarzyna Mierzyńska
 • mgr Bożena Osipowicz
 • mgr Dorota Regulska

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI:

W tygodniu bez zajęć popołudniowych

 • PONIEDZIAŁEK       nieczynne
 • WTOREK                   8.00-17.00
 • ŚRODA                       8.00-16.00
 • CZWARTEK              8.00-17.00
 • PIĄTEK                       nieczynne
 • SOBOTA                     8.00-16.00
 • NIEDZIELA               8.00-16.00

W tygodniu z zajęciami popołudniowymi

 • PONIEDZIAŁEK       nieczynne
 • WTOREK                  8.00-20.00
 • ŚRODA                      8.00-16.00
 • CZWARTEK             8.00-20.00
 • PIĄTEK                       nieczynne
 • SOBOTA                    8.00-16.00
 • NIEDZIELA              8.00-16.00

„Przy pomocy książek wielu ludzi staje się ludźmi uczonymi nawet poza szkołą, bez książek zaś nikt nie wykształci się nawet w szkole”
Jan Amos Komeński

Biblioteka Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie spełnia rolę Centrum Informacji Multimedialnej wspomagającego proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły. Lokal biblioteczny naszej szkoły dla dorosłych mieści się na I piętrze budynku. Składa się z wypożyczalni i czytelni. Czytelnia wyposażona jest w 10 stanowisk komputerowych dla słuchaczy (ze stałym dostępem do Internetu), oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka).
Działalność biblioteki opiera się na Statucie szkoły, regulaminie Rady Słuchaczy oraz na wewnętrznym regulaminie opracowanym przez nauczycieli bibliotekarzy i zaakceptowanym przez Dyrekcję. Określa on zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni oraz z Internetu.

ZBIORY BIBLIOTEKI

KSIĄŻKI

Nasz bogaty księgozbiór liczy ponad 50 000 egzemplarzy. Czytelnikom oferujemy:

 • lektury,
 • podręczniki,
 • encyklopedie i słowniki,
 • wydawnictwa popularno-naukowe,
 • literatura piękna,
 • literatura naukowa i specjalistyczna.
 • zbiory z dziedziny metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów i awansu zawodowego dla nauczycieli.

Pracujemy w programie Mol Optivum. Cały księgozbiór biblioteki jest wprowadzony do bazy danych programu. Opisy bibliograficzne są na bieżąco uzupełniane. W późniejszym terminie z katalogów bibliotecznych będzie można korzystać także przez Internet.

CZASOPISMA

Prenumerujemy 13 tytułów dzienników i czasopism:

 • Charaktery
 • Cogito
 • Film
 • Fokus
 • Gazeta Wyborcza
 • Głos Nauczycielski
 • Komputer Świat
 • Mówią Wieki
 • Newsweek
 • Polityka
 • Perspektywy
 • Viva
 • Zwierciadło

KASETY VIDEO
Biblioteka posiada ok. 400 kaset video z ekranizacjami lektur szkolnych, przedstawień teatralnych, z nagraniami z różnych dziedzin wiedzy takich jak nauki społeczne, psychologia, socjologia. Dysponuje też materiałami wspomagającymi naukę przedmiotów ogólnokształcących takich jak: fizyka, matematyka, biologia historia, chemia a także nauk ekonomicznych np.: marketingu, prawa, finansów, ekonomii, techniki biurowej.

PŁYTY CD
W bibliotece znajduje się ponad 1200 płyt CD. Posiadamy nagrania filmów fabularnych, programów popularno-naukowych, słowników, encyklopedii, materiałów dołączanych do wydawnictw książkowych ułatwiających przyswajanie wiedzy itp.

PRZYDATNE LINKI

 • www.wolnelektury.pl  – biblioteka internetowa zawierająca zbiór lektur szkolnych znajdujących się w domenie publicznej. Są to teksty opracowane i opatrzone komentarzem. Serwis umożliwia utworzenie własnej półki z lekturami
 • www.polona.pl – biblioteka cyfrowa udostępniona w 2006 r. przez Bibliotekę Narodową. Zawiera ponad 25 tys. tekstów literackich, naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, fotografie, nuty, mapy. Pliki udostępniane są w formacie jpeg, jak również txt i pdf
 • www.europeana.eu – portal prezentuje europejskie dziedzictwo kulturowe i naukowe. Są to cyfrowe kopie materiałów zgromadzonych m.in. w bibliotekach, archiwach, muzeach i archiwach audiowizualnych
 • www.culture.pl – baza wiedzy na temat polskich instytucji kultury, a także wydarzeń kulturalnych, dzieł wielu dziedzin sztuki oraz ich twórców. Oprócz aktualności, baz adresowych i biogramów serwis prezentuje także wideorelacje i fotorelacje z ważnych wydarzeń kulturalnych.
 • www.nac.gov.pl – centralne archiwum państwowe. Zabezpiecza następujące typy dokumentów: fotografie, nagrania dźwiękowe, filmy oraz dokumenty elektroniczne.