Matura 2018 – odbiór świadectw

Wyniki i odbiór świadectw maturalnych z sesji maj 2018 – 3 lipca w godz. 11.- 16.00.
Słuchacze, którzy nie zaliczyli jednego egzaminu maturalnego i byli obecni na wszystkich obowiązkowych egzaminach, składają oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w sesji sierpniowej (poprawkowej)
do 10 lipca 2018 włącznie.
Oświadczenie do odbioru w sekretariacie nr 5 w dniu ogłoszenia wyników.

OSOBY, KTÓRE NIE ODEBRAŁY ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA, DOJRZAŁOŚCI LUB DUPLIKATU W WYZNACZONYM TERMINIE, MOGĄ JE ODEBRAĆ W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 13.00 -16.00