Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2017R.

Zgłoszenie na egzamin z kwalifikacji w sesji letniej 2017

Aby dokonać zgłoszenia na egzamin z kwalifikacji odbywający się w sesji letniej 2017 r. (czerwiec/lipiec) należy złożyć deklarację w sekretariacie szkoły najpóźniej do 16 lutego 2017 r.

SESJA STYCZEŃ/LUTY 2017

DEKLARACJE
Słuchacze oraz absolwenci naszej szkoły, którzy wyrażą chęć przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2017r. (zarówno po raz pierwszy jak i po raz kolejny) zobowiązani są złożyć deklarację
 do dnia 9 WRZEŚNIA 2016r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.


TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
– Część pisemna: 12 stycznia 2017r.
– Część praktyczna:
• W kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (w naszej szkole wyłącznie kwalifikacja A.68.): 9 stycznia 2017r.
• W pozostałych kwalifikacjach: 16 stycznia- 23 lutego 2017r.

DYPLOMY
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów dających tytuł zawodowy dla osób, które przystępowały do egzaminów w sesji styczeń/luty 2017 odbędzie się
 31 MARCA 2017r. od godz. 12.00. Osoby, które nie odbiorą świadectw i dyplomów w wyznaczonym terminie , mogą je odebrać w każdy czwartek w godz. 14.00-17.00

SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2017

DEKLARACJE
Słuchacze oraz absolwenci naszej szkoły, którzy wyrażą chęć przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2017r. (zarówno po raz pierwszy jak i po raz kolejny) zobowiązani są złożyć deklarację
 do dnia 16 LUTEGO 2017r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
– Część pisemna: 20 czerwca 2017r.
– Część praktyczna:
• W kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (w naszej szkole wyłącznie kwalifikacja A.68.): 26 czerwca 2017r.
• W pozostałych kwalifikacjach: 16 czerwca- 8 lipca 2017r.

DYPLOMY
Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów dających tytuł zawodowy dla osób, które przystępowały do egzaminów w sesji czerwiec/lipiec 2017 odbędzie się
 25 SIERPNIA 2017r. od godz. 12.00. Osoby, które nie odbiorą świadectw i dyplomów w wyznaczonym terminie, mogą je odebrać w każdy czwartek w godz. 14.00-17.00

 

ODPŁATNOŚĆ ZA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że od 1 września 2015r., zgodnie z przepisami odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:
– absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych
(opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny)
– osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).
Zgodnie z ww. przepisami prawa wysokość opłaty za obie części egzaminu zawodowego – wynosi obecnie 171,00 zł z czego:
– za część pisemną egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 57,00 zł,
– za część praktyczną egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 114,00 zł.