Egzamin maturalny

Komunikat i wyjaśnienia w sprawie opłat maturalnych w roku 2018 – pobierz

 


JĘZYK POLSKI – MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW  (NOWA FORMUŁA)

 

Prezentacja maturalna z języka polskiego (STARA FORMUŁA)

Tematy prezentacji maturalnych dla absolwentów liceów z lat 2004/2005 – 2013/2014 – tematy

Bibliografię należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 4.04.2018