Egzamin maturalny

Komunikat i wyjaśnienia w sprawie opłat maturalnych w roku 2018 – pobierz

HARMONOGRAM PISEMNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO  2018 – pobierz

Terminy egzaminów ustnych będą dostępne w gablocie na I piętrze w kwietniu 2018.

Prosimy tegorocznych maturzystów o zgłaszanie się w maju 2018 do sekretariatu, po odbiór loginów i haseł, które posłużą do sprawdzenia on-line wyników egzaminu maturalnego.

 


JĘZYK POLSKI – MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW  (NOWA FORMUŁA)

 

Prezentacja maturalna z języka polskiego (STARA FORMUŁA)

Tematy prezentacji maturalnych dla absolwentów liceów z lat 2004/2005 – 2013/2014 – tematy

Bibliografię należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 4.04.2018