Egzamin maturalny

HARMONOGRAM PISEMNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO  2017pobierz

Terminy egzaminów ustnych będą dostępne w gablocie na I piętrze w kwietniu 2017.

 

Informacje dotyczące odpłatności za trzecie i kolejne przystąpienie do egzaminu maturalnego:

  • Załącznik 26a ( Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów) – pobierz
  • SPOSÓB SPRAWDZENIA, CZY ZA EGZAMIN NALEŻY WNIEŚĆ OPŁATĘ – pobierz

Opłatę należy wnieść na konto podane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie  ( www.oke.waw.pl)  w terminie 1.01.-07.02.2017.

 


Prezentacja maturalna z języka polskiego

Tematy prezentacji maturalnych dla absolwentów liceów z lat 2004/2005 – 2013/2014 – tematy

Jak napisać bibliografię?
Przykład ramowego planu wypowiedzi z bibliografią

Bibliografię należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 4.04.2017