Egzamin zawodowy – sesja czerwiec/lipiec 2018

Słuchacze oraz absolwenci naszej szkoły, którzy wyrażą chęć przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2018 r. (zarówno po raz pierwszy jak i po raz kolejny) zobowiązani są złożyć deklarację do dnia 18 LUTEGO 2018 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu w sesji styczeń/luty 2018r. deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach tj. do 30 MARCA 2018r.

Pozostałe informacje dotyczące egzaminu zawodowego znajdą Państwo tutaj