Statut i Regulaminy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

STATUT CKU NR 1

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 1  pobierz

REGULAMIN SŁUCHACZY CKU NR1

Przed zapisaniem się na zajęcia w prowadzonych przez nas szkole ponadgimnazjalnej, szkole policealnej dla dorosłych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych czy kursach maturalnych, warto zapoznać się z regulaminami obowiązującymi w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie.
REGULAMIN SŁUCHACZY CKU Nr 1