Warunki przyjęcia

1. Jeśli masz ukończone 18 lat lub w bieżącym roku kalendarzowym ukończysz 18 lat, jesteś sportowcem lub muzykiem i ukończyłeś/aś 16 lat, zgłoś się do Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie, ul Noakowskiego 6, składając komplet dokumentów.

O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego, mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum i ZSZ (w szkołach dla dorosłych także absolwenci szkoły podstawowej).
O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie (bez matury).

Przyjmujemy kandydatów na semestry wyższe.

Na semestry wyższe w szkole ponadgimnazjalnej przyjmuje się kandydata na podstawie:

  • świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z punktami,
  • świadectwa ukończenia klasy (semestru) programowo niższego,
  • pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych wynikających z różnic programowych.

UWAGA: SEKRETARIAT SZKOLNY PRZYJMUJE TYLKO KOMPLET DOKUMENTÓW!!!

2. Wybierz typ szkoły i dni zajęć

3. Zgłoś się do sekretariatu nr 7 /sprawdź godziny pracy sekretariatu/

 

Uwaga!

Budynek szkolny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.