Informacje dla kandydatów szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych

Poniżej zamieściliśmy informacje przydatne kandydatom do prowadzonych przez nasze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz szkoły policealnej. Wszystkie prowadzone przez nas szkoły są bezpłatne! Mając na uwadze potrzeby osób pracujących, zajęcia mogą się odbywać w trybie stacjonarnym lub zaocznym.