Kolejna wizyta słuchaczy na Powązkach

31 października 2017 roku słuchacze klas stacjonarnych pod opieką pani Marzanny Stasiak i pani Iwony Małkowskiej odwiedzili Cmentarz Powązkowski (tzw. Stare Powązki) oraz Cmentarz Wojskowy. Nasz spacer po cmentarzu rozpoczęliśmy od słynnej bramy św. Honoraty. Podczas pobytu na Starych Powązkach odwiedziliśmy groby znanych osób, które w szczególny sposób zapisały się na kartach polskiej historii. Zobaczyliśmy symboliczne groby m.in. Ignacego Mościckiego, Stefana Starzyńskiego oraz miejsca spoczynku m. in. Zbigniewa Herberta, Hanki Ordonówny, Wojciecha Młynarskiego, Czesława Niemena, Ireny Jarockiej i Jerzego Waldorffa. Po długich poszukiwaniach odnaleźliśmy także grób córek Marszałka Józefa Piłsudskiego Wandy i Jadwigi oraz żony Aleksandry. Na grobach zapaliliśmy znicze.

Druga część naszego wspólnego spaceru odbyła się na Wojskowych Powązkach. Tradycyjnie odwiedziliśmy groby poległych żołnierzy z czasów I i II Wojny Światowej, Kwatery Powstańcze,  groby ofiar systemu komunistycznego, a także ofiar katastrofy smoleńskiej.

Dzięki pani Marzannie Stasiak cały spacer przeplatany był ciekawymi opowieściami, a słuchacze mogli dowiedzieć się więcej o historii ludzi, którzy spoczywają na obu cmentarzach.

Nasi wspaniali słuchacze z dużym zaangażowaniem uporządkowali wiele zaniedbanych grobów i zapalili na nich znicze.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w  kolejnej akcji.

Wizyta wolontariuszy na Wojskowych Powązkach

W związku ze zbliżającymi się świętami Wszystkich Świętych oraz Zaduszek wolontariusze Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 pod opieką p. Iwony Małkowskiej, p. Ewy Baś i p. Joanny Szczepańskiej odwiedzili Wojskowe Powązki. Celem wizyty było porządkowanie wybranych grobów, zapalenie zniczy na mogiłach poległych żołnierzy w okresach I i II wojny światowej. W hołdzie Żołnierzom Wyklętym zapalono znicze i złożono wiązankę kwiatów przy pomniku Panteonie – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych. Oddano również hołd i złożono wiązankę kwiatów pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. W trakcie naszego pobytu na Wojskowych Powązkach odwiedziliśmy wiele grobów znanych i cenionych osób, na których zostały zapalone znicze.

Serdecznie dziękujemy za obecność słuchaczom klas rannych i zaocznych oraz wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i przynieśli znicze do szkolnej biblioteki.

Akcja „Słuchacze -słuchaczom”

Kolejny raz Rada Słuchaczy organizuje zbiórkę artykułów spożywczych na paczki bożonarodzeniowe dla słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji. Zbieramy artykuły o przedłużonym terminie do spożycia takie jak: makaron, mąka, cukier, kawa herbata, słodycze itp.

Wszyscy stanowimy społeczność naszej szkoły – pomóżmy tym, którzy bez pomocy nie będą mieli Świąt. Liczymy na Was i z góry dziękujemy! Prosimy o przynoszenie produktów do wychowawców lub do opiekuna Rady Słuchaczy prof. K. Mikulskiej do sali 24.

 

Zapraszamy do udziału w „Festiwalu smaków” 2017

Co roku Rada Słuchaczy wraz z opiekunem organizuje „Festiwal smaków” dla słuchaczy klas stacjonarnych i zaocznych. Idea festiwalu polega na przygotowaniu przez słuchaczy różnych- dowolnych potraw – ciast, sałatek itp. Wszystkie produkty dostępne są dla pozostałych słuchaczy za symboliczną opłatą, którą Rada Słuchaczy przeznacza na dofinansowanie paczek bożonarodzeniowych dla tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej ( akcja „Słuchacze- słuchaczom”). W tym roku planujemy festiwal   14.12.2017 r. dla klas stacjonarnych oraz 16.12.2017 dla klas zaocznych.

Zapraszamy wszystkich do udziału w festiwalu- przygotowania potraw. Mamy możliwość przechowania ich w lodówce lub podgrzania.

Dodatkowych informacji udziela opiekun Rady Słuchaczy K. Mikulska (sala 24)

Wyróżnienia dla naszych słuchaczy !

Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 otrzymali wyróżnienia w konkursie  „Wszyscy czytają Conrada”. Konkurs  zorganizował Dom Kultury „Kolorowa” z okazji ogłoszenia roku 2017 Rokiem Josepha Conrada Korzeniowskiego. Każdy z uczestników musiał wybrać z dowolnej powieści lub opowiadania pisarza fragment, którego interpretacja zajmowała do 5 minut. Oceniana była umiejętność wyboru zamkniętej całości narracyjnej, umiejętność przeczytania jej ze zrozumieniem oraz szczególnie umiejętność artystycznej interpretacji tekstu.

Wyróżnieni to:

  • KLAUDIA CZARNY
  • MARTA DĘBSKA
  • MAREK RĄPAŁA

Gratulujemy!

 

Wspólne wyjście na Cmentarz Wojskowy na Powązkach

Drodzy słuchacze!

20 X 2017 r. o godz. 11.00 spotykamy się na parterze budynku szkoły, aby wspólnie wyruszyć na CMENTARZ WOJSKOWY NA POWĄZKACH. Celem akcji jest posprzątanie grobów, uprzątnięcie zalegających liści oraz zapalenie zniczy. Będziemy porządkować w szczególności groby zapomniane, na których nikt od dawna  znicza nie zapalił. Zapraszamy każdego, kto chciałby przyłączyć się do  akcji szkolnego wolontariatu, zrobić coś pożytecznego dla siebie i innych!

Osoba odpowiedzialna: Iwona Małkowska (kontakt: im-wos@wp.pl)