Terminy egzaminów poprawkowych

Prosimy o zapoznanie się z terminami egzaminów w sesji poprawkowej dla klas stacjonarnych i zaocznych

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA KLAS Z ZAJĘCIAMI WT-ŚR-CZW (dot. również 3AB6, 3HG6,3PH6,3PB6)

30.08.2017r. (ŚRODA)  

EGZAMIN PISEMNY GODZ. 9.00:  MATEMATYKA, J.ANGIELSKI

EGZAMIN  USTNY GODZ. 11.30: MATEMATYKA, J.ANGIELSKI

31.08.2017 r. (CZWARTEK)  

EGZAMIN PISEMNY GODZ. 9.00: J.POLSKI

EGZAMIN USTNY    GODZ. 11.30: J.POLSKI + POZOSTAŁE   PRZEDMIOTY

 

SESJA POPRAWKOWA – WSZYSTKIE KLASY ZAOCZNE

28.08.2017 r. (poniedziałek) EGZAMINY PISEMNE:    

  • 16.00 język polski
  • 18.00 język angielski, matematyka

29.08.2017 r. (wtorek) EGZAMINY USTNE:  

  • 16.00 wszystkie przedmioty

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do szkoły

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO Liceum Ogólnokształcącego lub Szkoły  Policealnej 30 SIERPNIA 2017 r. O GODZ. 16.30

Podczas spotkania będziecie Państwo mogli:

• obejrzeć prezentację multimedialną o szkole
• zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki – tryb nauki, dni i godziny zajęć w szkole stacjonarnej i zaocznej.
• porozmawiać z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych
i z nauczycielami zespołu wspomaganie pedagogicznego (psycholog, pedagog i doradca zawodowy).
• dowiedzieć o naszych osiągnięciach szkolnych i poza szkolnych
• zwiedzić klasopracownie, bibliotekę, pracownie do nauki języków obcych i informatyczną
• otrzymać materiały reklamowe związane ze szkołą.

Wystawa Free Style Arts

1 czerwca 2017 sala nr 36 zamieniła się w galerię, w której wystawiono prace artystyczne naszych słuchaczy. Można było obejrzeć kilkadziesiąt prac, w tym między innymi, rysunki, obrazy olejne, pastele, grafiki, linoryty, grafiki komputerowe, graffiti oraz fotografie. Pomysłodawczynią i organizatorką wystawy była p. Anetta Mazurek. Wystawie prac towarzyszyła muzyka. Oglądaliśmy prace między innymi: : Anny Pill, Dominiki Wróblewskiej, Pauliny Waszkiewicz Darii Gajowniczek, Justyny Abratkiewicz, Macieja Mazurkiewicza, Sary Chojnackiej , Daniela Oschibuchi, Kamili Dominik. Dziękujemy wszystkim za chęć podzielenia się z nami swoimi plastycznymi pasjami.