Matura 2018 – odbiór świadectw

Wyniki i odbiór świadectw maturalnych z sesji maj 2018 – 3 lipca w godz. 11.- 16.00.
Słuchacze, którzy nie zaliczyli jednego egzaminu maturalnego i byli obecni na wszystkich obowiązkowych egzaminach, składają oświadczenie o woli przystąpienia do egzaminu w sesji sierpniowej (poprawkowej)
do 10 lipca 2018 włącznie.
Oświadczenie do odbioru w sekretariacie nr 5 w dniu ogłoszenia wyników.

OSOBY, KTÓRE NIE ODEBRAŁY ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA, DOJRZAŁOŚCI LUB DUPLIKATU W WYZNACZONYM TERMINIE, MOGĄ JE ODEBRAĆ W KAŻDY CZWARTEK W GODZ. 13.00 -16.00

Terminy rozpoczęcia roku szkolnego

Prosimy o zapoznanie się z terminami rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Tryb stacjonarny – zajęcia wtorki, środy, czwartki

KLASY I: 

04.09.2018r. godz. 9.00

KLASY:  II

04.09.2018r. godz. 10.00

KLASY:   III

04.09.2018r. godz. 11.00

 

Tryb zaoczny – zajęcia wtorki, czwartki

11 WRZEŚNIA 2018R.

Tryb zaoczny – zajęcia sobota-niedziela

ZAJĘCIA OD 08 WRZEŚNIA 2018R.:

  • SEMESTR IV LO
  • SEMESTR V LO
  • SEMESTR VI LO

ZAJĘCIA OD 15 WRZEŚNIA 2018R.:

  • SEMESTR I LO
  • SEMESTR II LO
  • SEMESTR III LO

Szkoła Policealna

08 WRZEŚNIA 2018R.:

  • SEMESTR III Szkoły Policealnej

15 WRZEŚNIA 2018R.:

  • SEMESTR I Szkoły Policealnej

Spotkanie informacyjne dla kandydatów

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla kandydatów do CKU Nr 1 (rekrutacja do liceum i szkoły policealnej na rok szkolny2018/2019) 26 czerwca o godz 16.00.

Podczas spotkania będziecie Państwo mogli:

• obejrzeć prezentację multimedialną o szkole
• zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki – tryb nauki, dni i godziny zajęć
w szkole stacjonarnej i zaocznej.
• porozmawiać z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i z nauczycielami zespołu wspomaganie pedagogicznego (psycholog, pedagog i doradca zawodowy).
• dowiedzieć się o naszych osiągnięciach szkolnych i poza szkolnych
• zwiedzić klasopracownie, bibliotekę, pracownię informatyczną i do nauki języków i obcych
• otrzymać materiały reklamowe związane ze szkołą.