Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów dających tytuł zawodowy dla osób, które przystępowały do egzaminów w sesji styczeń/luty 2018 odbędzie się 23 MARCA 2018 r. od godz. 12.00.
Osoby, które nie odbiorą świadectw i dyplomów w wyznaczonym terminie , mogą je odebrać w każdy czwartek w godz. 14.00-17.00.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu w sesji styczeń/luty 2018r. deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach tj. do 30 MARCA 2018r.

Dzień Otwarty w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

3 lutego 2018 r. studenci 37 kierunków będą odpowiadać na pytania maturzystów podczas Dnia Otwartego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się, jakie przedmioty zdawać na maturze, aby dostać się do SGGW, jakie są zasady rekrutacji na studia oraz jaki kierunek wybrać.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kilka razy w roku prowadzi kampanie informacyjne skierowane do kandydatów na studia. Jednym z ich elementów są właśnie organizowane przez uczelnię spotkania z uczniami szkół średnich i ich rodzicami. Najbliższy dzień otwarty odbędzie się 3 lutego br. w Centrum Wodnym SGGW od godz. 10.00.

Egzamin zawodowy – sesja czerwiec/lipiec 2018

Słuchacze oraz absolwenci naszej szkoły, którzy wyrażą chęć przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec/lipiec 2018 r. (zarówno po raz pierwszy jak i po raz kolejny) zobowiązani są złożyć deklarację do dnia 18 LUTEGO 2018 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu w sesji styczeń/luty 2018r. deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach tj. do 30 MARCA 2018r.

Pozostałe informacje dotyczące egzaminu zawodowego znajdą Państwo tutaj

Beauty day „Bądź piękna”

Zapraszamy wszystkie słuchaczki na kurs „Bądź piękna”. Zajęcia rozpoczną się 19 stycznia o godz. 13.00 w Społecznej Akademii Nauk, na ul. Łuckiej w Warszawie. Najpierw będzie można wysłuchać godzinnego wykładu a następnie uczestniczyć w warsztatach.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły sekretariat@cku1.edu.pl.

Terminy rozpoczęcia zajęć w sem. wiosennym

ROZPOCZĘCIE SEMESTRU WIOSENNEGO DLA KLAS Z ZAJĘCIAMI WT-ŚR-CZW  – 30 STYCZNIA 2018r.

Klasy z promocji przychodzą na zajęcia wg planu dostępnego na stronie od 29 stycznia 2018.

LISTY SŁUCHACZY NOWO PRZYJĘTYCH DO KLAS BĘDĄ WYWIESZONE W DNIU ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ tj. 30 STYCZNIA 2018r. od godz. 8.00

UWAGA!

KLASA 1PH2 i 1HW2 Z ZAJĘCIAMI  WT-ŚR-CZW ZOSTAŁY POŁĄCZONE W JEDNĄ KLASĘ  1PHW2  SEM. 2    

WYCHOWAWCA: D.NOWAK     

 

 

ROZPOCZĘCIE SEMESTRU WIOSENNEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 (KLASY ZAOCZNE)

ZAJĘCIA OD 3 LUTEGO 2018R.:

  • SEMESTR V LO
  • SEMESTR VI LO
  • SEMESTR IV SZKOŁY POLICEALNEJ

ZAJĘCIA OD 10 LUTEGO 2018R.:

  • SEMESTR I LO
  • SEMESTR II LO
  • SEMESTR III LO
  • SEMESTR IV LO
  • SEMESTR II SZKOŁY POLICEALNEJ

ZAJĘCIA OD 6 LUTEGO 2018R.:

  • WSZYSTKIE KLASY POPOŁUDNIOWE

Terminy egzaminów poprawkowych

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA KLAS  Z ZAJĘCIAMI WT-ŚR-CZW  (dot. również 3AB6 i 3PB6) – 29.01.2018r.

EGZAMINY PISEMNE – GODZ. 10.00

(PONIEDZIAŁEK)      J.POLSKI, J.ANGIELSKI ,MATEMATYKA

EGZAMIN  USTNE  – GODZ. 12.00  ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW

 

WSZYSTKIE KLASY ZAOCZNE

30.01.2018r. (wtorek) EGZAMINY PISEMNE:    

·                       godz. 16.00 język polski, język angielski

·                       godz. 18.00 matematyka

01.02.2018r. (czwartek) EGZAMINY USTNE:  

·                       godz.15.00 wszystkie przedmioty

Zapraszamy na V edycję Nocy Biologów

Zapraszamy na piątą edycję imprezy naukowej Noc biologów. 12.01.2018 na wydziale biologii  uniwersytetu warszawskiego oraz na uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w godzinach popołudniowych i wieczornych odbywać się będą pokazy, wykłady, doświadczenia biologiczne. Wydarzenie naukowe jest świetną okazją do zwiedzenia uczelni, rozmowy ze studentami i wykładowcami, pogłębienia swojej wiedzy oraz zastanowienia się nad dalszymi planami edukacyjnymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.nocbiologow.home.pl

Zapraszamy – uczestnicz, zrób notatkę i zdjęcia, przynieś do szkoły.